ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ

ສະບາຍດີ, ມາປຶກສາຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ!